T2,12 / 11 / 2018 10:22 | admin
STTMục đích sử dụngGiá bán chưa có VAT (đồng/m3)Thuế VAT 5% (đồng/m3)Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt 10% (đồng/m3)Đơn giá thanh toán (đồng/m3)
INước sạch đô thị
1Hộ dân cư8.93644789410.277
2Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị dự nghiệp, lực lượng vũ trang11.7845901.17813.552
3Đơn vị hoạt động sản xuất vật chất bao gồm: Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng.14.7307371.47316.940
4Đơn vị kinh doanh dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe, sản xuất kem, nước đá.18.7569381.87521.570
IINước sạch nông thôn
1Hộ dân cư7.6943858.079
2Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang.10.14650710.653
3Đơn vị hoạt động sản xuất vật chất bao gồm: Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng.12.68363413.317
4Đơn vị kinh doanh dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe, sản xuất kem, nước đá.16.91184617.757

Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình

Bài viết cùng chuyên mục