T5,19 / 08 / 2021 15:30 | admin

Thông tin tài khoản hưởng thụ của Công ty tại các ngân hàng như sau:

  1. Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 3302201000555
  2. Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Tam Điệp: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 3304201004304
  3. Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 3300222236666
  4. Tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 0221002468888
  5. Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 48310003336999
  6. Tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 115002779353

* Lưu ý: Khi chuyển khoản thanh toán Quý khách ghi rõ nội dung: Nộp tiền nước tháng X năm Y cho mã khách hàng XXXXXX

Bài viết cùng chuyên mục