T2,26 / 11 / 2018 10:06 | admin
1(84)

Trường hợp phát hiện khối lượng nước sử dụng trong tháng tăng đột biến, khách hàng có thể kiểm tra hệ thống nước theo trình tự sau :

  1. Tắt tất cả các thiết bị dùng nước, bao gồm cả nước lên bể chứa.
  2. Xem chỉ số đồng hồ.
  3. Chờ 5 phút, nếu thấy đồng hồ vẫn quay tức đã có sự rò rỉ nước trong nhà.
  4. Khóa van sau đồng hồ để khống chế nước.
  5. Nhanh chóng gọi thợ sửa ống nước đến sửa chữa.
Bài viết cùng chuyên mục