Đoàn thanh niên

    Mới nhất
    Ngày hội hiên máu năm 2017 Ngày hội hiên máu năm 2017
    T5, 08 / 2017 09:02
    Đoàn thanh niên Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017” Hiến máu cứu người – Nụ c[...]