T2, 01 / 2019 15:58 | admin
– Chi nhánh cấp nước thành phố Ninh Bình – Ông Nguyễn Đăng Ưng0912659390
– Chi nhánh cấp nước thành phố Tam Điệp – Ông Cao Xuân Hòa
0913562213
– Chi nhánh cấp nước Yên Khánh – Ông Trịnh Minh Tuấn
0975922204
– Chi nhánh cấp nước Yên Mô – Ông Bùi Thế Tường
0912247768
– Chi nhánh cấp nước Hoa Lư – Ông Đinh Văn Vỳ
0915839679
– Chi nhánh cấp nước Kim Sơn – Ông Nguyễn Hữu Viện0912678883
– Chi nhánh cấp nước Gia Viễn – Ông Nguyễn Văn Thành
0912031267
– Chi nhánh cấp nước Nho Quan – Ông Lê Minh Quý
01657791111
– Chi nhánh cấp nước Bái Đính – Ông Đinh Hồng Năm
0943490235
Bài viết cùng chuyên mục