T4, 01 / 2019 09:35 | admin

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH

DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

(Theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm và Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình)  

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Ninh Bình
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
 3. Địa chỉ: Số 2, đường Võ Thị Sáu, P.Đông Thành, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 4. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng nhỏ hơn 15.000 m3/ngđ; Tư vấn, giám sát công trình xây lắp ngành nước; Sản xuất nước lọc…
 5. Vốn điều lệ: 150.800.000.000 đồng
 6. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô
 7. Cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
 8. Cổ phần bán đấu giá:
 • Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Giá bán khởi điểm: 17.968 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm lô cổ phần: 252.050.791.680 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán: 14.027.760 cổ phần (chiếm 93,02% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phần của một lô chào bán: 14.027.760 cổ phần (chiếm 93,02% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 1. Mục đích thoái vốn: Thực hiện theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.
 2. Điều kiện tham dự: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá theo lô do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 3. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá theo lô do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

    Thời gian: từ 10/01/2019 đến 16h00 ngày 24/01/2019

    Địa điểm: Trụ sở Sở Tài chính Ninh Bình – Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình

 1. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 01/02/2019
 2. Thời gian và địa điểm đăng ký nộp tiền đặt cọc:

    – Thời gian: Từ ngày 11/02/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

    – Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

    – Thời gian: Chậm nhất 09h00 ngày 20/02/2019

    – Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h15 ngày 20/02/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/02/2019 đến 16h00 ngày 27/02/2019
 3. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 21/02/2019 đến ngày 25/02/2019

Chi tiết tải file đính kèm: File 1

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá tại website: www.hnx.vn; http://capthoatnuocninhbinh.vn; www.ninhbinh.gov.vn; www.tvsi.com.vn.)

Bài viết cùng chuyên mục