T5,31 / 10 / 2019 09:27 | admin

Các mẫu hóa đơn phát hành:

STTMẫu sốKý hiệuFile mẫu hóa đơn
101GTKT0/002NB/19EFile 1
201GTKT0/003LD/19EFile 2
301GTKT0/003NL/19EFile 3

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục