T4,18 / 09 / 2019 13:41 | admin

  1. Thông báo về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch khu vực đô thị
  2. Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt giá nước sạch đô thị

Bài viết cùng chuyên mục