T2,02 / 12 / 2019 09:53 | admin

  1. Quý khách hàng tới Chi nhánh ngân hàng Vietcombank đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking.
  2. Đăng nhập vào ứng dụng Mobile Banking.
  3. Chọn mục thanh toán hóa đơn
  4. Chọn hóa đơn tiền nước
  5. Chọn nhà cung cấp “Cấp nước Ninh Bình”
  6. Nhập mã khách hàng (mã khách hàng được in trên thẻ khách hàng).

Chọn mục thanh toán hóa đơn

Chọn hóa đơn tiền nước

Chọn nhà cung cấp “Cấp nước Ninh Bình” nhập mã khách hàng (mã khách hàng được in trên thẻ khách hàng gồm 06 số)

Bài viết cùng chuyên mục