T5,27 / 08 / 2020 14:37 | admin

1. Quý khách hàng tới Chi nhánh ngân hàng Agribank đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking.

2. Đăng nhập vào ứng dụng Mobile Banking.

3. Chọn mục thanh toán hóa đơn

4. Chọn hóa đơn tiền nước

5. Chọn khu vực “Cấp thoát nước Ninh Bình”

6. Nhập mã khách hàng (mã khách hàng được in trên thẻ khách hàng).

Chọn “Thanh toán hóa đơn”

Chọn “Hóa đơn tiền nước”

Chọn khu vực “Cấp thoát nước Ninh Bình”, nhập mã khách hàng 

Bài viết cùng chuyên mục