CN,11 / 11 / 2018 12:03 | admin

Chi nhánh cấp nước thành phố Ninh Bình
Địa chỉ: Số 02 – đường Võ Thị Sáu – phường Đông Thành – TP Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình
Số điện thoại: 0229.3.876.218
Chi nhánh cấp nước Tam Điệp
Địa chỉ: Tổ 10 – phường Bắc Sơn – TP Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình
Số điện thoại: 0229.3.864.053
Chi nhánh cấp nước Hoa Lư 
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0229.3.622.926
Chi nhánh cấp nước Kim Sơn
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0229.3.723.088
Chi nhánh cấp nước Gia Viễn
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0229.3.641.734
Chi nhánh cấp nước Nho Quan 
Địa chỉ:
Số điện thoại:0229.3.660.246
Chi nhánh cấp nước Yên Khánh
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0229.3.841.931
Chi nhánh cấp nước Yên Mô
Địa chỉ:
Số điện thoại:0229.3.680.655
Chi nhánh cấp nước Bái Đính
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Bài viết cùng chuyên mục