T2,12 / 11 / 2018 11:02 | admin

Để thuận tiện cho quý khách hàng trong thanh toán tiền nước, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình chủ trương thực hiên đa dạng các kênh thanh toán và khuyến khích hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh thoán. Hiện nay Công ty đã hợp tác với ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Ninh Bình, Agribank chi nhánh thành phố Tam Điệp và ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình; trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục triển khai hợp tác với các đối tác khác để tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn thanh toán tiền nước.

Nay Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình xin thông báo thông tin tài khoản hưởng thụ của Công ty tại các ngân hàng như sau:

1. Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 3302201000555

2. Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Tam Điệp: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 3304201004304

3. Tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình – Số tài khoản: 0221002468888

* Lưu ý: Khi thanh toán Quý khách ghi rõ nội dung: Nộp tiền nước tháng X năm Y cho mã khách hàng 0XXXXX

Bài viết cùng chuyên mục