T6,22 / 03 / 2019 15:24 | admin

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình xin thông báo, kể từ ngày 01/04/2019 Quý khách hàng sử dụng nước sạch cuả Công ty có thể đăng ký dịch vụ thanh toán tiền nước hàng tháng tự động với Ngân hàng Agribank theo mẫu dưới đây. Khách hàng đăng ký thanh toán tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank, phí chuyển tiền/thanh toán do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình chi trả. Trong thời gian tới Qúy khách có thể thanh toán qua các Ngân hàng Vietcombank, Viettinbank và Lienviet post bank.

File mẫu: ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN TRÍCH NỢ TÀI KHOẢN THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Bài viết cùng chuyên mục